Ønsker du at sikre dit barn en plads i børnehaven Uhrskoven, kan tilmelding ske på følgende måde:
1. * hent skema (pdf)
2. Udskriv skemaet
3. Udfyld skemaet og skriv det under:
4. Send det til
Uhre Friskole
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

eller udfyld online tilmeldingsskema her:

Priser

Uhrskoven følger på alle måder de kommunale takster.
Prisen er pt 2.076 kr. pr. måned. Betalingsfri i juli.
Moderation for søskende følger de kommunale regler. Der er ikke søskendemoderation mellem børnehaven og friskolen.
Det er muligt at søge om økonomisk fripladstilskud hos Ikast-Brande Kommune.
Desuden betales hver måned 43 kr. til frugtordning.
Forældre på barsel har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen. Prisen for deltidsplads er 1.514 kr. pr. måned. Nærmere retningslinjer og ansøgning om deltidsplads findes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside 

Specielle hensyn.

Såfremt barnet lider af en sygdom, der skal tages specielt hensyn til, oplyses dette samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Der kan gives medicin, såfremt der ligger en lægelig udtalelse på det.

Samtykke til indhentning af oplysninger.

Vi giver vort samtykke til, at Uhre Uhrskoven må indhente relevante oplysninger på vort barn og forholde sig dertil (f.eks. fra dagpleje, tidligere børnehave/vuggestue og lign.)

Transport i private biler.

Vi giver vores tilladelse til, at vort barn må blive transporteret i private biler samt køres i bus i forbindelse med arrangementer i børnehaven.

Tilladelse til at bruge billedmaterialer.

Vi giver vores tilladelse til, at billeder og videoer taget i børnehaven og i forbindelse med aktiviteter i sammenhæng med børnehaven må anvendes i informationsmaterialer, skolebladet, på hjemmesiden og sociale medier samt til udsmykning både nu og efter barnet har forladt børnehaven.

Udmeldelse

Evt. udmeldelse af Uhrskoven skal fra forældreside ske med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste dag i en måned. Udmeldelsen har virkning fra den 1. eller 16. i efterfølgende måned.


Ved tilmelding vedkender vi os, som forældre, de mål og det værdigrundlag, der er gældende for Uhrskoven og Uhre Friskole. Samtidig forpligter vi os til, efter bedste evne, at leve op til de forventninger til forældreengagement, kommunikation og medvirken, som er gældende for Uhrskoven og Uhre Friskole.

Uhre Friskole
og Børnehaven Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160