Uhre Friskole

Er en af de absolut førende grundskoler indenfor Entreprenørskabsundervisning. Vi har fantastiske pædagogiske platforme, der sammen med dygtige og engagerede voksne er med til at sende parate elever videre til ungdomsuddannelserne efter endt grundskoletid.

Læs mere

VIGGO

Børnehaven bruger VIGGO som intranet - en stor digital udgave af den gode gamle kontaktbog

Til VIGGO

Skolemad

Uhre Friskoles madordning giver mulighed for at få mad tre gange om ugen, nemlig tirsdag, onsdag og torsdag. Skolemaden bestilles og betales på godskolemad.dk

Til God Skolemad

"Uhrskoven er et frodigt sted, hvor hver plante, hvert barn under de rette betingelser trives og gror i harmoni med sig selv og hinanden"

Charlotte Grønborg

Allerede i børnehaven starter arbejdet med børnenes forståelse af lokalområdet, netværk og at handle på ideer

Marianne Brandt Andersen

Teaterglad giver børnene mulighed for at fortælle historie, præsenterer og digte videre. De finder deres egen stemme og bliver motiveret.

Jacob Simonsen

Når vi er på tur, er det lige meget om turen er i lokalområdet eller til Jyllands Park Zoo. Vi lærer noget på alle ture. Vi er sammen om oplevelserne og kan derved også tale ind i fællesskabet.

Jane Vini Rasmussen

Børnene i Uhrskoven er glade børn. De viser hver dag, hvad de formår og hvilke styrker de hver især besidder. Sammen bliver vi meget bedre.

Jette Marie Olsen

Igennem sangglad udvikler vi sproget, motorikken og sanserne. Sang og musik er en stor del af hverdagen for alle.

Dorte Nørtoft Frydensbjerg

Charlotte Grønborg
Marianne Brandt Andersen
Jacob Simonsen
Jane Vini Rasmussen
Jette Marie Olsen
Dorte Nørtoft Frydensbjerg

Faciliteter

Lokalerne i Uhrskoven

Stuer og rum er funktionsopdelte. Der er "rum-i-rum", som skal inspirere til mere leg og læring. Til sprogudvikling bruger vi Hit med lyden, Holgers Venner og Sangglad.

Lokalerne i Uhrskoven

Faciliteter

Udeleg

Udeleg vægtes højt i Uhrskoven. Når det er muligt, er vi alle ude. Vi har gode muligheder omkring børnehaven, men tager også gerne på tur længere væk.

Udeleg

Faciliteter

Venner på tværs

I Uhrskoven er vi venner på tværs af årgange, stuer og lokaliteter. Vi har også STORE venner på skolen. På den måde bliver overgangen fra børnehave til skole ikke så svær.

Venner på tværs

Faciliteter

Plads til udvikling

Der skal være plads til at give den gas. Vi bruger gerne hallen på skolen, men har også vores eget puderum samt et motorikrum, så børnene kan udfordres og udvikle sig kropsligt.

Plads til udvikling

Faciliteter

Sangglad

Vi er certificeret Sangglad institution. Alle voksne hjælper med, at børnene oplever sang og musik hver eneste dag. Vi arbejder i Sanggladgrupper, men har også spontan sang ude og inde; sang ved måltiderne og hvor vi nu ellers kan få det ind.

Sangglad
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 11
Item 12
Item 13

Børnehaven i tal

År som børnehave
År som fribørnehave
Ansatte
Børn
Følgere på Facebook

Uhre Friskole
og Børnehaven Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160