Læreplaner udarbejdes for børn i alderen 3 år til skolestart.

Læs pædagogisk læreplan 2018 - 2020 her

Læs Evaluering læreplaner, maj 2018 her

Læs evaluering læreplaner, juni 2019 her

Læs pædagogisk læreplan 2020 - 2023 her
 

Ud i naturen

Børnehaven skal indtages af børnene. Der skabes hyggelige rum udendørs, leg med naturlige materialer, udeliv f.eks. mad over bål, krible-krable dyr, ture til naturparken, havearbejde o.l.

Personalet planlægger aktiviteter og understøtter så meget leg og læring udendørs som muligt. Igennem tegning og fortællinger evaluerer børnene løbende på det de har oplevet og lært. Der evalueres med børnene i fortællinger, udstillinger og samtaler.

Fællesskab

Børnehaven skal skabe nye traditioner samtidig med trygge rammer for børnene. Der arbejdes med krop og bevægelse i planlagte lege og boldspil. Der arbejdes med samarbejde og hold. Fælles aktiviteter med sang, mad og hygge vil være en del af emnet. Det er vigtigt at børnene deltager og indgår i meningsfyldte fællesskaber, hvor de føler sig respekteret og værdsat. Hvor de anerkender og værdsætter andre børn og voksne og har respekt for hinanden og børnehaven. Der evalueres med samtale og udstilling.

Flere gange om året holdes forældrearrangementer. Fællesmøde i august, julehyggedag, forældrekaffe, forældrerengøring i marts, afslutning med Spirerne i april. Der er også hvert år en arbejdsdag enten i juni eller i august.

Forældrerengøringen er den sidste fredag i marts er der hovedrengøring. Forældre indgår i hold, som står for rengøringen. Man deltager fra kl. 15.00 - 18.00.

Uhre Friskole
og Børnehaven Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160