”Uhrskoven er et frodigt sted, hvor hver plante, hvert barn under de rette betingelser trives og gror i harmoni med sig selv og hinanden”

”NÆRVÆR-UDVIKLING-GLÆDE-TRYGHED-ANERKENDELSE-TYDELIGHED-RESPEKT-FÆLLESSKAB for både store og små”.

Uhrskoven startede som kommunal børnehave i 2000 i Uhre. Den lukkede 30. april 2017. 
Den 1. maj 2017 åbnede den private daginstitution "Børnehaven Uhrskoven" under Uhre Friskole. Vores børnehave er en fri børnehave med de rettigheder og forpligtelser, dette medfører.

I april 2020 tog vi en ny tilbygning i brug. Det var en ny og større garderobe. et køkken, en ny stue og et nyt puslerum. Det har gjort, at den "gamle" del af Uhrskoven er blevet meget bedre udnyttet. I forbindelse med ombygningen har vi fået skabt et nyt fælles område udenfor. Her har vi en stor trappe samt bord-bænke sæt til fællesspisning.

Det har i mange år været et ønske, at friskolen fik sin egen børnehave. Et ønske om at skabe en rød tråd for barnet og familien fra 2,9 år og op til 16 år. Der er et tæt samarbejde mellem personalet på skolen og i Uhrskoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhre Friskole
og Børnehaven Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.: 861226
Cvr. nr.: 28232160